Z razvojem aero zaprege in vse večjega števila modelarjev so se pričele porajati ideje o organiziranih srečanjih aero zaprege. Začetki segajo na konec leta 2004, ko se je porodila ideja o novoletnem srečanju v Ajdovščini, katera v tem letnem času nudi ugodne pogoje za letenje. Srečanje sta izpeljala Uroš Šoštarič in Sašo Babič, dne 2.1.2005. Udeležba je bila presenetljivo velika za tisti čas. Imeli smo tri vlečne modele in preko petnajst jadralnih modelov.

Po tem srečanju je vse skupaj zamrlo in se je šlepalo v okviru raznih skupin, klubov (Ljubljana, Primorska, Notranjska, Gorenjska, Štajerska, Dolenjska…).

V Lescah smo zgradili poleg stare asfaltne steze še travnato stezo za potrebe aero zaprege, katera se je sprva s pomočjo domžalskega šlep modela pričela razvijati in se nato še stopnjevala z domačim šlep modelom. Steza v Lescah ni bila primerna za srečanja, zaradi bližine letališča in magistralne ceste.

V maju leta 2008 se je zgodilo šlep srečanje v Pobrežju v Savinjski dolini in prineslo pomlad na tem področju. V tem letu je sledilo prvo srečanje na Vrhniki, katero je postalo že tradicionalno in sama Vrhnika-Ligojna je postala središče aero zaprege v Sloveniji.

Naslednje leto je Vrhnika zopet organizirala srečanje in tu se mi je porodila ideja o organizaciji srečanj aero zaprege, predvsem zaradi vedno večje udeležbe, kvalitete letenja in samih modelov.

Odločil sem se organizirati srečanje v Krškem, katero modelarsko letališče nudi idealne pogoje za tovrstne prireditve. Poudarek je bil na modelih DG 600 in DG 1000, katere izdeluje V.K.., saj so bili ravno ti modeli eni prvih, modelov aero zaprege, pri nas. Odziv je bil velik, kot tudi zadovoljstvo udeležencev nad tovrstnimi prireditvami.

Sama srečanja aero zaprege niso tekmovalne narave, temveč temeljijo na prijetnem druženju, skupnem letenju in izmenjevanju izkušenj. V teh letih so na nek način prerasla v družinska srečanja, saj se za vsakega člana družine nekaj najde, da mu je prijetno.

To leto je sledilo še srečanje v Preboldu in še eno srečanje v Krškem. Na vsakem srečanju se je pojavilo nekaj novih modelarjev, kateri so se nam želeli pridružiti. Vzpostavili smo seznam udeležencev in se dogovorili, da se obveščamo preko elektronske pošte.

Pojavilo se je zanimanje modelarskih klubov po organizaciji srečanj tako, da smo novembra 2009 sestavili prvi koledar srečanj aero zaprege, na katerem je bilo sedem srečanj.
Izpeljali smo sedem srečanj, dodatno se je pridružila Postojna, a odpadel je Prebold. Tradicionalni srečanji sta bili na Vrhniki in v Krškem, kateri sta postali že dvodnevni prireditvi, z udeležbo preko 30 modelarjev, v Krškem blizu štirideset. Organizirali smo tudi šleparski camp v Livnem, kateri se je odlično obnesel.

Po uspešni sezoni smo sestavili koledar za leto 2011 in srečanja (9) porazdelili po vsej Sloveniji.

Zaradi vse večje udeležbe smo spisali Priročnik varnega letenja na modelarskih prireditvah aero zaprege, kateri je namenjen predvsem varnosti in kvaliteti letenja.

Porodila se je ideja o lastni spletni strani, katere rezultat imate pred seboj.

Idej je še veliko, predvsem po podobnih prireditvah v tujini, katere nameravamo obiskati in predvsem privabiti modelarje iz sosednjih držav, da se nam pridružijo na naših srečanjih. S tem bomo še povečali kvaliteto naših srečanj in popularizirali aero zaprego doma in v tujini.

Da povzamem namen in prihodnost srečanj aero zaprege. Namen je vzdrževati in razvijati tovrstno modelarsko dejavnost, predvsem naj bi se to odražalo z večjim številom udeležencev, kvalitetnejšim in varnejšim letenjem ter s samim tehničnim razvojem modelov.


Lep modelarski pozdrav!

Sestavil: Uroš Šoštarič, marec 2011

Slika 1: Ajdovščina, januar 2005

Slika 2: Vrhnika, junij 2008

Slika 3: Vrhnika, junij 2009

Slika 4: Krško, avgust 2009

Slika 5: Novo mesto, maj 2010

Slika 6: Livno, junij 2010

Slika 7: Vrhnika, junij 2010

Slika 8: Krško, avgust 2010