Aero zaprega sedanjost, realnost

Aero zaprega je podedovala bogato zgodovino in večno težnjo po realnejšem in verodostojneješem prikazu te letalske zvrsti jadralnega letenja.

Novodobna aero zaprega vsebuje vse elemente prave zaprege, tako po videzu kot lastnostih.

Sodobna vlečna letala imajo sicer primerjalno mnogo zmogljivejše motorje in posledično lahko vlečejo jadralna letala pod večjim naklonom. Seveda pa vse zaprege niso usmerjene v scale letenje (letala posnemajo letenje pravih letal). Od vrste tekmovanj ali prireditev je odvisno letenje vlečnega in jadralnega letala. Poznamo zaprego, ki služi samo za doseganje predpisane višine s katere nato jadralno letalo izvaja akrobacije po določenem programu. Nam blizu tako tekmovanje se odvija v Feistrizu (Bistrica ob Zili) – Avstrija.

V tujini so zelo razširjene tako imenovane scale aerozaprege pri katerih igrata odločilno vlogo oba, tako vlečno kot jadralno letalo. V takih tekmovanjih je prikazano letenje v zapregi s čim bolj realnim kotom vzpenjanja, obveznim odmetavanjem vlečne vrvi,  medtem ko jadralno letalo, glede na namen, izvaja bodisi akrobacije ali pa samo jadra v termiki. Tudi ocena pri takih tekmovanjih je vsota ocene leta obeh letal.

Tehnika

Vlečna letala so sedaj večinoma zelo dobre polmakete z motorji med 35 in 140 oziroma 150ccm. V veliki večini se uporabljajo tako imenovani debelostenski motorji, ki so manj občutljivi na temperaturne razlike. Zelo dobro so se izkazali motorji tipa King, 3W in ZG. Njihova odlika je predvsem robustnost in dolga življenska doba, preko 100h delovanja. Med jadralnimi letali prevladujejo modeli z razpetino med 4 in 6.5 m.

Na tekmovanjih je večina modelov letal povsem kompozitnih, sledijo jim modeli s kompozitnim trupom in stiro-abachi kritino, podloženo oz. prevlečeno z laminatom. V vlečnih modelih je vgrajena najnoveša tehnika, tako RV sistemi z digitalnimi servo mehanizmi, logerji, višinomeri itn. Seveda tehnika v jadralnih modelih prav nič ne zaostaja. Vgrajeni digitalni servo mehanizmi omogočajo popolno kontrolo letenja v vseh pogojih, najnovejši RV sistemi na 2.4Gh frekvenčnem področju pa omogočajo vso možno telemetrijo, kot pomoč pri letenju.

Pogled naprej

Na mitingih v tujini smo že videli prihajajoče vlečne modele s pogonom na elektro motor, ter jadralna letala opremljena z OSD* in GPS** tehnologijo. Seveda so to zaenkrat le poizkusi in demonstracije s strani določenih proizvajalcev, ki podpirajo tak razvoj. Trenutno so obratovalni stroški na dolgi rok elektro pogona precej višji kot pri bencinskem motorju, kar predvsem povzročajo zaenkrat še dragi akumulatorji. Verjetno bo v prihodnosti razvoj drugih industrij, predvsem avtomobilske, to vsaj izenačil.


*OSD – On Screen Display

**GPS – Global positionig System


Sestavil: Bogdan Makuc, februar 2011